നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രഹസ്യം.

കറികളുടെ മണത്തിനും രുചിക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കറിവേപ്പില. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏത് കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് ആയാലും വെജിറ്റേറിയൻ ആയാലും ശരി കറികളുടെ മാനത്തിനു കറിവേപ്പില കഴിഞ്ഞേ മറ്റേതും ഉള്ളൂ.

ഇത് ആരും അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല എങ്കിലും കറികളിൽ ഇട്ട് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കറികൾ കഴിക്കുന്ന സമയത്തു മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുണ്ട്. അത് ആർക്കും അറിയില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മാത്രമല്ല ഈ കറിവേപ്പില എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭക്ഷണ സാമഗ്രി കറികളിൽ മണത്തിനിടാൻ മാത്രമല്ല മരിച്ചു ഇതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് പ്രശ്നഗ്നൾക്ക് ഉള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അത് എങ്ങനെ ആണ് എന്നെല്ലാം അറിയാനായി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

Curry leaves are one of the most essential ingredients for the smell and taste of curries. So whatever curry you make, whether it’s non-veg or vegetarian, there’s only one thing that’s curry leaves.

No one eats it, but when it is needed, it is replaced by curries. But eating it has many benefits for our body. The truth is, no one knows. And this food item called curry leaves is not only smelling but also dead, so that you can solve many of your problems. Watch this video to see how it is.