സത്യം അറിഞ്ഞ അയാൾ പൊട്ടി കരഞ്ഞു….!

മനുഷ്യനേക്കാൾ സ്‌നേഹവും നന്ദിയും ഉള്ള ജീവിയാണ് നായ എന്നത് നമ്മളിൽ പലർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ സങ്കടവും ദേഷ്യവും മറ്റു വികാരണങ്ങളും എല്ലാം നായകൾക്ക് ഉണ്ട്.

ഒരാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഫാട്ബുക്കിലൂടെ പങ്കുവച്ച തന്റെ അനുഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകുന്നത്. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ തന്റെ നായ ഉറങ്ങുന്നില്ല, പകരം തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കാര്യം മനസിലായില്ല. പിനീട് സത്യം അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പൊട്ടി കരയുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം ഈ നായയെ ഒരു ഡോഗ് റെസ്ക്യൂ ഹോമിൽ നിന്നും വാങ്ങിയതാണ്.. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ രാത്രി ഉറങ്ങാതെ അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസിലായി.. കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണു..

Many of us know that a dog is a more loving and grateful creature than man. But dogs have as sad, angry, and other reasons as we are human beings. It is his experience that one shared through Facebook the other day that is now going viral on social media. His dog doesn’t sleep at night, but is looking at him instead. At first he didn’t understand anything. When Pinit heard the truth, he burst into tears. He bought this dog from a dog rescue home. I knew why I was looking at him at night without sleeping. Watch the video to find out more…

Leave a Reply

Your email address will not be published.