ഡ്രില്ലറകൊണ്ടു തുളച്ചിട്ടുപോലും ഒന്നും സംഭവിക്കാത്ത മനുഷ്യൻ….! (വീഡിയോ)

വലിയ കട്ടിയേറിയ ചുവരുകളും കോൺക്രിറ്റ് കട്ടകളും എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ തുളയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഡ്രില്ലർ. എന്നാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ചെവി തുളയ്ക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും ഒന്നും തന്നെ സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നുന്നു അല്ലെ. അതെ ഒരുപാടധികം അത്ഭുതവും ആകാംഷയും എല്ലാം ഒരേ നിമിഷത്തിൽ തോന്നിപ്പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഈ മനുഷ്യൻ ചെയ്തുകൂട്ടുന്നത്. അതും എല്ലാവരെയും പേടി പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ.

എല്ലാ മനുഷ്യരും ജനിച്ചുവീണ്‌ ഓരോ പ്രായം കടന്നു ചെല്ലുംതോറും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അതിന്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓരോ വര്ഷം കൂടും തോറും ഇത്തരത്തിൽ കയ്യും കാലും മറ്റുള്ള ആന്തരികം അവയവങ്ങൾ ഉൾപ്പടെ പലതും വലുതായി വരുകയും അതിനു കട്ടി കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലം വെറും ഒരു ചെറിയ സൂചി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മാംസ തലങ്ങളിലൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കുത്തിയിറക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയ കട്ടിയേറിയ കോൺക്രീറ്റ് കട്ടകൾ ഉൾപ്പടെ തുളയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രില്ലർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ തുളയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഇയാൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്ന അത്ഭുതവും ഭയവുമെല്ലാം ഉണർത്തുന്ന കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഡിയോയിലൂടെ കാണാം. വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *