ഈ കുരുന്ന് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ടോ

വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്ത് വീട് നോക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വീഡിയോയാണ് ഇത്‌.തന്റെ കഴിവിന് അനുസരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന ഈ കൊച്ചു പയ്യനെ സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവൻ ഇപ്പോൾ ഏറ്റടുത്തിരിക്കുകയാണ്.ചെറിയ പ്രായത്തിലെ കോടകൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കുകയാണ് ഈ പയ്യൻ.ഇങ്ങനെ സാമ്പത്തികുന്ന പൈസ കൊണ്ട് അവൻ അവന്റെ വീട് നോക്കുകയാണ്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

This is a video of a child who works hard at a very young age and looks after his house. This little boy who earns money for his home according to his ability is now being taken over by social media. He’s selling it at a young age. He’s looking at his house with such financial money.Watch the video to know more. More videos available on our facebook page.

Leave a Reply

Your email address will not be published.