ബീച്ചിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ അപൂർവ മൽസ്യം…! (വീഡിയോ)

ഒരുപാധികം ജൈവ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ കലവറയാണ് സമുദ്രത്തെ. കരയേക്കാൾ പതിർമടങ്ങു വലുപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തരത്തിൽ കടലിനടിയിൽ ഒരുപാട് ജീവികൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നവയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നേവരെ കാണാൻ കഴിയാത്തതുമായ ഒട്ടേറെ വിചിത്രമായ ജീവികളും ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സമുദ്രങ്ങളുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും വലിയ അപകടം കൂടിവരും. അത്തരത്തിൽ സമുദ്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു അപകടകാരിയായ മൽസ്യം കരയ്ക്കടിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക.

കടലിനടിയിൽ ഒരുപ്പാട് തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. മൽസ്യങ്ങൾ പൊതുവെ ശാന്തശീലരാണ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. എന്നിരുന്നാലും സ്രാവ് പോലുള്ള ജീവികൾ അവയുടെ വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ട ചെറു മൽസ്യങ്ങൾ ആയാലും മനുഷ്യരെ ആയാൽ പോലും ആക്രമിച്ചു കഴിക്കുന്ന ഒരു ഭീകര ജീവിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്ന സ്രാവിനെ പോലെ ഒരുപാടധികം മനുഷ്യർക്കും കടലിനു ഉള്ളിൽ ജീവിക്കുന്ന മറ്റു ജീവികൾക്കും ഒരുപോലെ ഭയക്കേണ്ട ഒട്ടനവധി ജീവികൾ ഉണ്ടായെന്നുവരാം. അത്തരത്തിൽ പേടി തോന്നും വിധം പല്ലുകളും ശരീരവുമെല്ലാം ഉള്ള ഒരു മൽസ്യം കടൽ തീരാത്ത അടിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ പിടികൂടാൻ നോക്കിയാ ആളുകൾക്ക് സംഭവിച്ച ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.