കണ്ണിന്റെ ആകൃതിയിൽ ഉണ്ടായ അത്ഭുത പഴം….!

നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങളും പഴങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ചില്ലതെല്ലാം നമ്മൾ പലതിന്റെയും സാമ്യതകളോടെ നമ്മളെ ഒരുപാടധികം ഞെട്ടിച്ചവയും ഉണ്ടാവാം. അത്തരത്തിൽ ഒരു സസ്സ്യത്തിൽ ഉണ്ടായ കുറെ കായ് കാണികൾ ആണ് നമ്മളെ അത്ഭുത പെടുത്തികൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വിലപെട്ടതും മൂല്യമേറിയതുമായ കണ്ണ് എന്ന അവയവതിനേതു കണക്കിൽ ഒട്ടേറെ പഴങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഒരു അപൂർവ വൃക്ഷത്തിൽ. ഈ അപൂർവ കാഴ്ച നേരിൽ കാണാനായി ഒട്ടേറെ പേരാണ് തടിച്ചുകൂടിയിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഈ പഴത്തിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ പലതും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും മറ്റും വിരൽ ആയിരുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടേറെ അത്ഭുതങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായ ജീവികളെയും വസ്തുക്കളെയും നമ്മുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ചിലതെല്ലാം നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ ഉണ്ടാകുന്നവയും ചിലതൊക്കെ ആരുടേയും കണ്ണുപറ്റാത്ത ഒരു രഹസ്യ സ്ഥാനത് ഇപ്പോഴും നിലകൊള്ളുന്നുണ്ടാകും അത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും അകലെയുള്ള വസ്തുക്കൾ ആയിരിക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായി നമ്മെ എന്നും അത്ഭുത പെടുത്തുന്നത്. അതുപോലെ മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന്റെ ആകൃതിയിൽ വളർന്നു വന്ന ഒരു പഴത്തെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ആ അത്ഭുത കാഴ്ച കാണുന്നതിന് ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.