താരൻ അകറ്റാൻ ഇതിലും വലിയ മരുന്നില്ല നാട്ടിൽ

താരനും അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലും മുടി കൊഴിച്ചിലുമെല്ലാം ഉണ്ടാകാത്തവർ വിരളമായിരിക്കുന്നു. തരാൻ മാറാൻ പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ടും ഫലമൊന്നും കാണാത്തവരും നിരവധി. തണുപ്പെന്നു ചൂടെന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ താരൻ ഉണ്ടാകാം. താരൻ പൊളിഞ്ഞിളകി മുഖത്തും കഴുത്തിലും ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളിലുമൊക്കെ വീണു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് പലരും പ്രതിവിധി തേടുന്നത്.
ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആദ്യം കൂട്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു ആന്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഷാംപൂവിന്റെ ഉപയോഗമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് പകരമായി താരൻ അകറ്റാൻ ചില പ്രകൃതിദത്ത മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ സഹായം സ്വീകരിച്ചാലോ ഇതിലൂടെ നമുക് നമ്മളുടെ താരം മുടികൊഴിച്ചാൽ എന്നിവ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും , വളരെ അതികം പ്രകൃതി ദത്തം ആയി രീതികൾ വളരെ അതികം ഗുണം ചെയ്യും മുടിയുടെ സംപ്രകാശനത്തിന് ഇത് വളരെ നല്ല ഒരു ഒറ്റമൂലി തന്നെ ആണ് , കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *