പുരികം കൊഴിയാതെ കട്ടിയായി അഴകായി വളരാൻ ഇതൊന്ന് പുരട്ടിയാൽ മതിയാകും…!

പുരികം കൊഴിയാതെ കട്ടിയായി അഴകായി വളരാൻ ഇതൊന്ന് പുരട്ടിയാൽ മതിയാകും…! ഒരാളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അതികം പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു ഭാഗം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണ്ണ് ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നിരുന്നാൽ കൂടെ കണ്ണിനു മുകളിൽ ഉള്ള പുരികം കട്ടി കുറഞ്ഞതും അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ രീതിയിൽ വളർന്നിട്ടല്ല ഉള്ളത് എങ്കിലും അത് കണ്ണിന്റെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ള സൗന്ദര്യത്തിന്റെ വലിയ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ബാധിച്ചേക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ പുരികം കട്ടിയുള്ളതാക്കി നില നിർത്താനുള്ള അടിപൊളി മാർഗം ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും.

അതിനായി നിങ്ങൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല് ആണ്. വളരെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള കറ്റാർവാഴയുടെ ജെല് ഇന്ന് നമുക്ക് കടയിൽ നിന്നും അതുപോലെ വീട്ടു വെളുപ്പിൽ നിന്നുമൊക്കെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയതും ആയിക്കോട്ടെ വളരെ അധികം ഗുണ വിശേഷങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഔഷധം തന്നെ ആണ് അത്തരത്തിൽ കറ്റാർവാഴ. എന്നിട്ട് ആ കറ്റാർവാഴ ജെല്ലിലേക്ക് അല്പം അൽമോണ്ട് അഥവാ ബദ്ധവും ഓയിലും ചേർത്ത് കൊണ്ട് നല്ല പോലെ ഇളക്കി ഈ വിഡിയോയിൽ പറയും വിധം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. നല്ല ബലം ലഭിക്കും.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *