വെറും വയറ്റിൽ ഒരാഴ്ച്ച കുടിച്ചപ്പോളേക്കും 2kg കുറഞ്ഞു…!

വെറും വയറ്റിൽ ഒരാഴ്ച്ച കുടിച്ചപ്പോളേക്കും 2kg കുറഞ്ഞു…! അമിത വണ്ണം മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ആനുഭവിക്കുന്ന ആളാണോ നിങ്ങൾ എങ്കിൽ ഇതാ വളരെ അതികം ഫല പ്രദമായ രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ എത്ര വലിയ താടിയും ഒറ്റയടിക്ക് കുറയാനുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. പൊതുവെ നമ്മൾ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാടുള്ള ഒരു കാര്യം ആണ് തടി കുറയ്ക്കുക എന്നത്. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇഷ്ടപെട്ട ഭക്ഷണവും അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തടി കുറയ്ക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യായാമം ആണ്.

അത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുവാൻ സമയമില്ലാത്ത ആളുകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ആണ് ഈ ടിപ്പ്. അതിനായി ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് വച്ചാൽ ഒരുപാത്രത്തിൽ കുറച്ചു അയമോദകം വച്ച് കൊണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ചു വെള്ളം ഒഴിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വരെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം നല്ലപോലെ അരിച്ചെടുത്ത തേൻ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊണ്ട് ഈ വിഡിയോയിൽ പറയുന്ന രീതിയിൽ കുടിച്ചു നോക്കൂ. വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *