ആറുമാസം വരെ തക്കാളി കേടുകൂടാതെ വയ്ക്കാൻ അടിപൊളി ടിപ്പ്

ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടകിയിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചക്കറിയാണ് തക്കാളി. പൊതുവെ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ തക്കാളിയെ പച്ചക്കറിയിലെ ആപ്പിൾ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഇത് കറിവയ്ച്ചും അല്ലാതെയും തിന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പാകം ചെയ്യാതെയും സലാഡിലും മറ്റും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു ഫലമാണ് തക്കാളി. പലതരത്തിലുള്ള സോസുകളും കെച്ചപ്പുകളും വലിയതോതിൽ നിർമിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇത് അരച്ച് അതിന്റെ പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ ഉള്ള ചാർ മുഖത്തു തേയ്ക്കുന്നത് മുഖത്തെ സ്കിന്നിന് തിളക്കം നല്കുന്നതിനും ഡെഡ് സ്കിൻ മാറി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള സ്കിൻ വരുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്.

മാത്രമല്ല ഏതൊരു കരിക്കും അതിനു രുചി നൽകുന്നതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ തക്കാളികൾ നൽകുന്നത്. ചൈന ഇന്ത്യ ടർക്കി ഈജിപ്ത് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ആണ് തക്കാളി ഉത്പാദനത്തിൽ കൂടുയത്താലും ശ്രദ്ധ കെന്ധ്രികരിച്ച മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ കാലാവസ്ഥ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാൾ വളരെയധികം അനിയോഗ്യമാണ്‌ ഈ തക്കാളി വളരുന്നതിനും കൂടുതൽ കൃഷിചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനുമൊക്കെ. സാധാരണ നമ്മൾ കറികൾക്കായിവാങ്ങി കൊണ്ടുവരുന്ന പഴുത്ത തക്കാളി പൊതുവെ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ കേടുകൂടാതെ വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ആറ് മാസം വരെ തക്കാളി കേടുകൂടാതെ വയ്ക്കാനുള്ള നാല് അടിപൊളി മേത്തോഡ്‌സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. അതിനായി വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.