ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഉറുമ്പുകൾ….!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഉറുമ്പുകൾ….! ഒരിക്കൽ എങ്കിലും ഉറുമ്പിന്റെ കടിയേൽക്കാത്ത മനുഷ്യർ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒട്ടും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിൽ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറുമ്പിനെ എങ്കിലും കാണുവാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഈ ലോകത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ജീവികൾ ഉറുമ്പ് തന്നെ ആണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിത്യേന കാണുന്ന ജീവികളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഉറുമ്പുകൾ. എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഉറുമ്പുകളെ നൊന്നും കൃത്യമായി വീക്ഷിക്കാറില്ല. ലോകത്തിൽ ഉറങ്ങാത്ത ജീവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഉറുമ്പുകൾ. ചെറിയ ജീവികളും മനുഷ്യനാമുടെ ഇടയിലുമെല്ലാം സഹവാസം കൊള്ളുന്ന ഈ ജീവികൾ നമ്മുടെ വീടുകളിലും മറ്റും കാണപ്പെടാറുണ്ട്.

സാധാരണ ഒരുമിനുകളുടെ വലുപ്പം നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളു. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം പത്തിരട്ടിയിൽ അതികം വലുപ്പവും അതിന്റെ തലയിൽ ഒരു പ്രിത്യേക തരത്തിൽ ഉള്ള ആവരണവും കൊണ്ടുനടക്കുന്ന അപൂർവ്വയിനത്തിൽ പെട്ട ഒരു ഉറുമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. എന്നാൽ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്ന ഉറുമ്പ് മുമ്ബ് എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതും വളരെ അധികം അപകട കാരിയായതും ആണെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ കുറച്ചു വിചിത്ര ഉറുമ്പുകളുടെ ദൃശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *