എത്ര മെലിഞ്ഞവരും വണ്ണം വയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ

തടി കുറയുന്നത് ചിലരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമാകുമ്പോൾ തടി കൂടുന്നതാണ് ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം. എന്നാൽ നമ്മളിൽ പലരും ഇന്ന് തടി ഇല്ലാത്തവർ ആണ് ആരോഗ്യകാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രെദ്ധ കൊടുക്കാത്തകാരണം ശരീരം താടിക്കാതെ വരുകയും ചെയ്യും നല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടും ശരീരം മെച്ചപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും വിഷമം ,വല്ലാതെ മെലിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, കാണാനും വലിയ സുഖം നൽകുന്ന ഒന്നല്ല. ചിലർ എന്തു കഴിച്ചിട്ടും തടി കൂടുന്നില്ലെന്ന പരാതി പറയുന്നവരുമുണ്ട്.

പെട്ടെന്നു തടി കൂടാൻ കുറുക്കു വഴികൾ തേടുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത്തരം കൃത്രിമ വഴികളിലൂടെ തടി കൂട്ടുന്നതു മാത്രമല്ല, കൂടുതൽ അമിത ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തടി കൂട്ടാൻ ശ്രമിയ്ക്കുന്നതും ആരോഗ്യകരമല്ലെന്നു തന്നെ വേണം പറയുവാൻ. ശരീരത്തിന് പുഷ്ടിയും തടിയും കൂട്ടുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ രീതികളിലൂടെയാകണം. ഇതിനായി ഭക്ഷണം മാത്രം പോരാ, വ്യായാമവും അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ഇത് അനാരോഗ്യകരമായി മാറുംഎന്നാൽ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിലൂടെ ശരീര ഭാരം കുട്ടനും ആരോഗ്യപരമായി ഇരിക്കാനും സാധിക്കും കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *