വാവ ജ്യൂസ് അടിച്ചു കൊടുത്തതാണ് എല്ലാരും ഞെട്ടി പോയി

കുഞ്ഞു കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അതേ പോലെ തന്നെ അവരുടെ കളികളും.നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കമിഴ്ന്ന് വീഴുന്നതും മുട്ടിലിഴയാൻ തുടങ്ങുന്നതും തീർച്ചയായും മാതാപിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളിൽ ആശ്ചര്യം ഉണർത്തിയേക്കാം ,

നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു പല തവണ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പരാജയപെടുകയും ചെയ്താൽ അപ്പോഴേക്കും അവളുടെ പ്രായം ഉള്ള കുട്ടികൾ നടക്കാനും ഓടാനും ആരംഭിച്ചാൽ.നിങ്ങൾക്കു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ പോലും എടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ , ആശങ്കകളും , അക്ഷമയും തോന്നുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.ഒരു കുഞ്ഞുകുട്ടി കളിക്കുമ്പോൾ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണ് ഇത്‌.ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ തന്നയാണ് ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.

Everyone loves little children the same way their games. Your baby falls face down and begins to kneel may certainly surprise you as parents, if your baby tries to walk many times and fails, if children of her age start walking and running. If you can’t even take a picture of your baby standing, it’s natural for a baby to feel worried and impatient. This is a video of Paul making juice. The video was shared by the boy’s father.Watch the video to find out more.

Leave a Reply

Your email address will not be published.