ഇതിനെ പിടികൂടാൻ വന്ന വാവ സുരേഷ് വരെ ഞെട്ടിപ്പോയി….!

ലോക്ക് ഡൌൺ കഴിഞ്ഞു പണിക്കുപോയ സ്ഥലത്തു പണിക്കർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അപകടകാരിയായ അണലിയെയും അതിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കുഞ്ഞുങ്ങളെയുമാണ്. വളരെയധികം അപകടകാരിയായതുമായ ഒരു പാമ്പാണ് അണലി. ഇവ മറ്റു പാമ്പുകളെക്കാളും നീളം കുറച്ചു കുറഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല വന്നതോടെയുമാണ് കാണാറുള്ളത്. പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പാമ്പുകളെ പിടികൂടുന്നതിന് വാവ സുരേഷ് പോലുള്ള ആളുകളുടെ സഹായം തേടുന്നത് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും.

അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള പാമ്പുപിടിക്കുന്നതിൽ എക്സ്പെർട്ട് ആയ ആളുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ ഇത്തരത്തിൽ അണലിപോലുള്ള പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്നത് അവസാനം ആപത്തിലേക്ക് ആണ് ചെന്നെത്തിക്കുക്ക. കാരണം വാലിൽ പിടിച്ചു തൂക്കിയാലും പാടുന്നനെത്തന്നെ ഉയന്നു കടികൂടാൻ കഴിയുന്ന പാമ്പുകൾ ആണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അണലി കൾ. പൊതുവെ അണലികൾ ഇണ ചേരുന്ന സമയങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഒന്നിച്ചു കാണാറുള്ളത്. നവംബർ ഡിസംബർ ജനുവരി എന്നി മാസങ്ങളിൽ ആണ് പൊതുവെ അണലി പോലുള്ള പാമ്പുകളുടെ ഇണചേരൽ സമയം. അങ്ങനെ പ്രജനനം നടത്തിയ അപകടകാരിയായ അണലിയെയും അതിന്റെ മുപ്പത്തിയഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വാവ സുരേഷ്പിടികൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യിലൂടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇത് കണ്ട വാവ സുരേഷ് വരെ ഞെട്ടിപ്പോയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും എക്സ്പെർട്ട് ആയ പാമ്പുപിടുത്തക്കാരൻ പാമ്പിനെ പിടികൂടുന്ന കാഴ്ച കണ്ടുനോക്കൂ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.