ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള മൂർഖൻ…!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിഷമുള്ള മൂർഖൻ…! കാഴ്ച്ചയിൽ ഇവാൻ ഒരു കുഞ്ഞൻ ആണ് എങ്കിലും ഇവന്റെ ഒരു കടി മതി ഉടൻ തന്നെ മരണം സംഭവിക്കാൻ. അതും വളരെ അതികം വിഷം വരുന്ന ഒരു ഇനത്തിൽ പെട്ട മൂർഖൻ പാമ്പ് ആണ് ഇത്. മൂർഖൻ പാമ്പിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാത്തവർ ആയി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം രാജവെമ്പാല കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും അതികം മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പാമ്പ് ആണ് മൂർഖൻ. മറ്റൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് വച്ചാൽ മറ്റുള്ള വിഷ പാമ്പുകളിൽ നിന്നും അതീതമായി ഇവയ്ക്കുള്ള അഴകാർന്ന വലിയ പത്തി തന്നെ ആണ്.

ഇവർ ഏതൊരു ശത്രുവിനെയും പത്തി വിടർത്തി പാഞ്ഞടുത്തു കൊണ്ട് ആണ് ആക്രമിച്ചു കീഴ്പെടുത്താറുള്ളത് എന്ന് തന്നെ പറയാം. മാത്രമല്ല മറ്റുള്ള പാമ്പുകളെക്കാൾ ഒക്കെ വേഗതയിൽ ഇവർക്ക് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഒരു അകഴിവു കൂടെ മൂർഖൻ പാമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ട്. ഇവയുടെ വിഷം രക്തത്തിലൂടെ കടന്നു ചെന്ന് തലച്ചോറിനെ ആണ് എഫ്ഫെക്ട് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂർഖനെ പിടികൂടുമ്പോൾ വളരെ അധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത്തരത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞൻ ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കുമെങ്കിലും വിഷത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂർഖനെ പിടികൂടുതന്നതിനിടെ സംഭവിച്ച കാഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *