വിമാനം കടലിൽ ചെന്ന് പതിച്ചപ്പോൾ, ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച…! (വീഡിയോ)

പലതരത്തിൽ ഉള്ള വിമാന അപകടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വിമാനം നേരിട്ട് കടലിൽ പതിച്ച ഒരു കാഴ്ച വളരെ അതികം ഞെട്ടിക്കുന്നത് ആയിരുന്നു. പൊതുവെ ഇത്തരത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ എല്ലാം ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തോ പറന്നുയരുന്ന സമയത്തോ ഒക്കെ ആണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള അപകടങ്ങളുടെ സാധ്യത കൂടാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് നേരിട്ട് കടലിൽ പതിച്ചത് വളരെ അതികം ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് . വിമാനം പല സാഹചര്യങ്ങളിലും എമർജൻസി ലാൻഡിംഗ് നടത്തേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ മൂലമോ, കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടോ ആയേക്കാം. വിമാനം ടേക്ക് ഓഫ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായിരിക്കും.

ടേക്ക് ഓഫ് സമയത്ത് തന്നെ വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണത്താലും വിമാനം അത്യാവശ്യമായി താഴെ ഇറക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രവചനാതീതമായ ഘട്ടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ മാറ്റം വരുമ്പോഴോ, ആകാശ ദൃശ്യങ്ങൾ അവ്യക്ത മാകുമ്പോഴോ വിമാനം അത്യാവശ്യമായി താഴെ ഇറക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ ഇത് വളരെ അധികം അപകടകരമായ രീതിയിൽ വിമാനത്തിന് വന്ന തകരാറു മൂലം പകുതിക്ക് വച്ച് കടലിൽ ചെന്ന് പതിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതും ആർക്കും വളരെ പെട്ടന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു ഇടവും. അതിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.