മരിച്ചു എന്ന് കരുതിയ ആനയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…!

മരിച്ചു എന്ന് കരുതിയ ആനയുടെ ജീവൻ തിരിച്ചെടുത്തപ്പോൾ…! നമ്മുക്ക് അറിയാം കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന ഏതൊരു മൃഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആർക്കും അത്ര പെട്ടന്ന് ഒന്നും കാട്ടിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും എന്ന് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാട്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ഒരു ആളും രക്ഷിക്കാൻ ഇല്ലാതെ ആ മിണ്ടാ പ്രാണികൾ അവിടെ കിടന്നു മരിക്കുക തന്നെ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അത്തരത്തിൽ മരണത്തിന്റെ വക്കിൽ അപകടത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ആന കുട്ടിയെ രക്ഷിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം.

ആ ആനക്കുട്ടി അപകടത്തിൽ പെട്ട് ഭക്ഷണം ഒന്നും കിട്ടാതെ ശോഷിച്ചു പോയതാർന്നു. അത് വഴി അപ്രതീക്ഷിതമായി വന്ന ഒരു വനപാലകർ കണ്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ആണ് ആന കുട്ടി രക്ഷപെട്ടത് എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ ആനക്കുട്ടിയെ അവിടെ നിന്നും എടുത്തു കൊണ്ട് മൃഗാശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് യാതൊരു തരത്തിൽ ഉള്ള വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് വളരെ അധികം അത്ഭുതകരം ആയിട്ടാണ് ആ ആന കുട്ടിയെ രക്ഷപെടുത്തി എടുത്തത്. അതിന്റെ കഴ്ചകൾ ഈ വീഡിയോ വഴി കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *