ഇടഞ്ഞുവന്ന കാട്ടാന റോഡ് സൈഡിലുള്ള മരങ്ങൾ പിഴുതെറിയുന്ന കാഴ്ച….!

ഇടഞ്ഞുവന്ന കാട്ടാന റോഡ് സൈഡിലുള്ള മരങ്ങൾ പിഴുതെറിയുന്ന കാഴ്ച….! സാധാരണ നാട്ടിലെ ആനകളെ പോലെ അല്ല കാട്ടാനകൾ അവരെ മെരുക്കാനോ ചങ്ങലയ്ക്ക് ഇടാനോ ഒന്നും ആരും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഇടഞ്ഞു വന്നാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ വളരെ മോശം ആണ്. പൊതുവെ കാട്ടാനകൾ കൂട്ടത്തോടെ ആണ് സഞ്ചരിക്കാറുള്ളത്. ആ കൂട്ടത്തിൽ ആകട്ടെ ഒരു ആനയുടെ കുടുംബം മൊത്തത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അവ ആരെയും പെട്ടന്ന് ചെന്ന് ആക്രമിക്കാൻ നിക്കില്ല. എന്നാൽ കാട്ടാന ഒറ്റയ്ക്കാണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ ഒന്ന് ഭയപ്പെടുക തന്നെ വേണം. അത്തരത്തിൽ ഒരു കാട്ടാന ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നു കാട്ടിലൂടെ ഉള്ള സഞ്ചാര പാതയിലേക്ക് മദം ഇളകി പോയപ്പോൾ ഉള്ള കാഴ്ചകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും.

ഒറ്റയാന് ഇടഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളു എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒറ്റയാൻ ഇടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം അപകട കരം ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടാൽ സാരിക്ക് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഒരു വഴിയിൽ ഉള്ള മരങ്ങൾ എല്ലാം കാട്ടാന പിഴുതെറിഞ്ഞു അവിടെ ഉള്ളവരെ എല്ലാം പരിഭ്രാന്തർ ആകുന്ന വളരെ അധികം പേടി പെടുത്തുന്ന ഒരു കാഴ്ച തന്നെ ആയിരുന്നു അത്. ആ കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുനോക്കൂ.