യൂട്യൂബിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ….!

യൂട്യൂബിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ….! ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റും കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു സംഭവം ആണ് പല തരത്തിൽ ഉള്ള സ്‌പിരിമെന്റ വിഡിയോസും. പൊതുവെ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു സ്‌പിരിമെന്റ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ക്യൂരിയോസിറ്റിയേക്കാൾ ഒക്കെ ഉപരി അത് കാണുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ അധികം വ്യത്യസ്തമയത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പൈസ പൊട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലും ഉള്ള കുറച്ചു സ്‌പിരിമെന്റ വീഡിയോസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുക.

ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷങ്ങളിൽ വളരെ അധികം അത്ഭുതമായി തോന്നിയത് ലക്ഷങ്ങള വില വരുന്ന ഐഫോണുകളുടെ പ്രൊ വേർഷനുകൾ ഒരു കാര് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് അതെല്ലാം പൊട്ടിപോകുമോ എന്ന് നോക്കുവാൻ അതിനു മുകളിലൂടെ കാർ കയറ്റി നോക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത്തരത്തിൽ വളരെ അധികം അത്ഭുത പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ള പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസിൽ അത് ചെയ്താൽ എന്ത്‌ സംഭവിക്കും എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *